На кафе

Креативност

Креативноста дава можност на луѓето да истражуваат и експериментираат додека работат. На тој начин тие ѓи пробиваат конвенционалните граници, стереотипите и табуа во извршувањето на работните задачи. На тој начин се креираат нови техники, начини и решенија кои го олеснуваат творечкиот процес т.е. работната задача… прочитај повеќе »Креативност