На кафе со Freedom

wedding, cufflinks, black and white

Вистински џентлмен

Што значи да се биде џентлмен? Со текот на времето поимот џентлмен го менуваше своето значение. Кога зборуваме од историски аспект, титулата џентлмен на маж, беше дадена предвремено т.е била наследна. Мажите со родители кои биле богати и имале добра социјална положба, се сметале дека… прочитај повеќе »Вистински џентлмен

Креативност

Креативноста дава можност на луѓето да истражуваат и експериментираат додека работат. На тој начин тие ѓи пробиваат конвенционалните граници, стереотипите и табуа во извршувањето на работните задачи. На тој начин се креираат нови техники, начини и решенија кои го олеснуваат творечкиот процес т.е. работната задача… прочитај повеќе »Креативност